A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 58.§ (10) bek. szerint:

A magánszemély kifizetőtől - nem egyéni vállalkozóként - fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (fémhulladék) átruházására tekintettel szerzett bevételéből 25 százalék számít jövedelemnek. Az adót a kifizetéskor a kifizető állapítja meg és vonja le, továbbá a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre - a magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként - vallja be és fizeti meg. E jövedelemmel összefüggésben a kifizetőt, illetve a magánszemélyt egyéb, közteherrel összefüggő kötelezettség nem terheli.

Egy példán keresztül:

200 kg vashulladékot adunk el a kereskedőnek, aki azt 50.-Ft/kg áron vásárolja meg.
Az áru értéke, azaz a bevételünk 10.000.-Ft. Ennek 25 százaléka, vagyis 2.500.-Ft a jövedelem, amiből adóznunk kell.
Az adó mértéke 15 százalék, így az adónk a 2.500.-Ft 15 százaléka, azaz 375.-Ft.
Az adót a kereskedő levonja, így kézhez kapunk 9.625.-Ft-ot.

A kereskedő az eladásról olyan bizonylatot állít ki, melyen az elszámolás minden részlete megtalálható. Tartalmazza továbbá az adatkezelési tájékoztatót a rajta szereplő személyes adatok vonatkozásában. A kapott bizonylat elévülési időn belül megőrzendő.

A továbbiakban a fémhulladék eladásával kapcsolatban semmiféle egyéb teendőnk nincs, azt az adóbevallásunkban sem kell szerepeltetni.

A hulladék eladásnak és az abból származó jövedelemnek így semmiféle felső korlátja nincs.
Fontos azonban tudnunk, hogy a NAV elszámoltathatja a magánszemélyt az eladott hulladék eredetéről!

Megtudja ezt a NAV akkor is, ha a bevallásunkban nem szerepel?

IGEN! A fémkereskedőnek ugyanis naponta tételes jelentésben kell beszámolnia az általa felvásárolt hulladékokról!

← Vissza